Oferta Biura Rachunkowego „Balance” s.c. obejmuje kompleksową obsługę księgowo-finansową:

 • księgi rachunkowe,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • ewidencję zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) i dostarczanie ich do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, także w języku angielskim. Istnieje możliwość sporządzenia sprawozdania w języku niemieckim oraz francuskim,
 • sprawozdania z działalności spółek, uchwały walnego zgromadzenia,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • wnioski kredytowe i biznes plany,
 • analizy finansowe, rachunek przepływów środków pieniężnych,
 • sprawozdawczość GUS,
 • rozliczenia roczne,
 • umowy spółek cywilnych, najmu, darowizny oraz innego typu umowy.

Nasza oferta obejmuje także obsługę kadrowo-płacową:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów o dzieło, umów zlecenia,
 • opracowanie umów o pracę, świadectw pracy,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI CECHUJE TAJEMNICA ZAWODOWA.
GWARANTUJEMY ŻYCZLIWĄ , OWOCNĄ I SATYSFAKCJONUJĄCĄ WSPÓŁPRACĘ.